Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

De Terp 4 8629 RA Scharnegoutum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In januari 2022 heeft onze school de tevredenheid van de leerlingen gepeild. De peiling is afgenomen in de groepen 6 t/m 8.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is de mening van ouders voor ons van belang. Daarom nemen we eens per vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek af. 

In januari 2022 heeft de school een oudertevredenheidsonderzoek gedaan met behulp van WMK, ParnasSys. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven