Openbare Daltonschool de Sleutel

Bakkerskamp 4 7433 EL Schalkhaar

  • Op ons groene schoolplein wordt gespeeld, ontdekt, geleerd en vooral plezier gemaakt.
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Sleutel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven de school een rapportcijfer van een 8,2.

Over de lessen en de leerkrachten zijn de kinderen zeer tevreden. 

Over hoe zij de klas ervaren zien we een wisselend beeld.

De uitslagen van de enquetes worden in de groepen 6, 7 en 8 besproken met de kinderen en samen wordt bepaald welke interventies nodig zijn.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben we 5 x een ouderbijeenkomst georganiseerd op school. 

Aan het begin van het schooljaar een informatieavond over het schooljaar in de bouwen.

Gedurende het schooljaar hebben we 2x een klankbordavond en 2x een informatieavond georganiseerd over verschillende onderdelen van onze schoolontwikkeling.

De mate van betrokkenheid van ouders bleek groot te zijn.

Telkens hebben we ouders bevraagd over hoe zij onze school zien en hebben we veel bruikbare feedback gekregen. Ook de vele complimenten deden ons goed. De terugkoppelingen hebben we verwerkt en met de MR besproken.

De ouderenquête die we in april/mei '23 hebben uitgezet, is door te weinig respondenten ingevuld, waardoor deze niet valide is.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven