Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

  • Onze school aan de Zwolseweg.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana
  • Samen geven we respect handen en voeten. Respect voor elkaar, respect voor de omgeving.
  • Als het rustig is, kan je je beter concentreren.
  • In onze school is het veilig. Daar zorgen we samen voor.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar wordt de tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten gemeten.

De leerlingen gaven in 2020 2021 een gemiddelde van 8,1 op de onderwerpen: De school, en bv. hoe je je voelt in de klas en de lessen.

De tevredenheid van de leerlingen weergegeven in dit prachtige cijfer daagt ons uit om de pedagogische veiligheid en de kwaliteit van lessen die we neerzetten minimaal vast te houden en te zoeken naar mogelijkheden om te excelleren. Op basis van de scores moet dit vooral gebeuren door nog specifieker de individuele behoeften van leerlingen op met name het onderwerp: Pedagogische Veiligheid helder in beeld te hebben en te houden. Vervolgens moet het aanbod in de klas en de werkwijze in de klas nauwkeurig op die behoefte worden afgestemd.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar onderzoeken we de kwaliteit van onze school door middel van een tevredenheidsonderzoek onder ouders - leerlingen en leerkrachten.

In 2019 2020 kreeg de school als beoordeling van de ouders een 7,9 gemiddeld op vragen die betrekking hebben op: Schoolklimaat - onderwijsleerproces en communicatie.

Een prachtige beoordeling gebaseerd op een enorme respons. Dit laatste voelt voor ons als school een hart onder de riem door de betrokkenheid van ouders die hier getoond wordt. De uitslag motiveert om onze krachtige punten te continueren en nog krachtiger te maken en te werken aan de onderwerpen die lager (het laagste cijfer is een 7,4) gescoord worden. 

Deze onderwerpen zijn: 

- Leerlingen uitdagen (7,4)/ goed aansluiten bij het niveau van de leerling (7,6)

- Informatie rondom de ontwikkeling van het kind (7,5)

- Pedagogiek in de klas (7,8)

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven