IKC Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

  • Schoolfoto van IKC Prinses Juliana
  • Samen geven we respect handen en voeten. Respect voor elkaar, respect voor de omgeving.
  • Als het rustig is, kan je je beter concentreren.
  • In onze school is het veilig. Daar zorgen we samen voor.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar wordt de tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten gemeten.

De leerlingen gaven in 2021 2022 een gemiddelde van 7,9 op de onderwerpen: De school, en bv. hoe je je voelt in de klas en de lessen.

De tevredenheid van de leerlingen weergegeven in dit cijfer en verder uitgewerkt in het verslag, daagt ons uit om de pedagogische veiligheid en de kwaliteit van lessen die we neerzetten minimaal vast te houden en te zoeken naar mogelijkheden om te excelleren. Op basis van de scores moet dit vooral gebeuren door nog specifieker de individuele behoeften van leerlingen op met name het onderwerp: Pedagogische Veiligheid helder in beeld te hebben en te houden. Vervolgens moet het aanbod in de klas en de werkwijze in de klas nauwkeurig op die behoefte worden afgestemd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar onderzoeken we de kwaliteit van onze school door middel van een tevredenheidsonderzoek onder ouders - leerlingen en leerkrachten.

In 2021 2022  kreeg de school als beoordeling van de ouders een 7,2 gemiddeld op vragen die betrekking hebben op: Schoolklimaat - onderwijsleerproces en communicatie.

Het voelt voor ons als IKC al een hart onder de riem door de betrokkenheid van ouders die hier getoond wordt. De uitslag motiveert om onze krachtige punten te continueren en nog krachtiger te maken en te werken aan de onderwerpen die minder gewaardeerd zijn.

Deze onderwerpen zijn: 

- Opvoedkundige aanpak

- Aansluiten bij juiste niveau en uitdagen

- Informatie en communicatie

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven