IKC Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

  • Schoolfoto van IKC Prinses Juliana
  • Samen geven we respect handen en voeten. Respect voor elkaar, respect voor de omgeving.
  • Als het rustig is, kan je je beter concentreren.
  • In onze school is het veilig. Daar zorgen we samen voor.

In het kort

Toelichting van de school

Midden in de groene omgeving van het platteland staat IKC Prinses Juliana, de plek voor de ontwikkeling van kinderen uit ’s Heerenbroek en omgeving van 2-12 jaar. Met dorpse betrokkenheid kijken we naar elkaar om - kinderen, volwassenen, ouders en andere buurtbewoners. 

Initiatief, nieuwsgierigheid en eigen ideeën worden hier aangemoedigd. Kinderen krijgen de ruimte om hun eigen kunnen en kennen optimaal te ontwikkelen binnen de duidelijke structuur die ons kindcentrum biedt. Dit alles vanuit onze christelijke normen en waarden en met respect voor zichzelf, de ander en de natuur. 

Er is tijd en aandacht om bewust na te denken over keuzes, zodat we iedere dag een stukje wijzer worden. Wijze wereldburgers op weg bij IKC prinses Juliana.

Schoolvensters biedt u veel informatie over onze school. Wilt u meer van ons weten? We lichten deze informatie graag toe in een persoonlijk gesprek en laten u dan gelijk onze mooie school zien.

U bent van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend Leren. Ruimte voor
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Initiatief
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Prinses Juliana

Kindcentrum Prinses Juliana wordt bezocht door 85 leerlingen. Het team bestaat uit bestaat uit 7 (part-time)leerkrachten, 1 leerkrachtondersteuner, 1 Intern Begeleider, 1 vaste BSO medewerker, 1 directeur en een team van enthousiaste stagiaires.

De meeste kinderen komen uit ’s-Heerenbroek. Ook komen er kinderen uit de omgeving (zoals Zwolle en Mastenbroek).

Het gebouw bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. Van buiten ziet het er dan ook karakteristiek uit. Van binnen is het verrassend modern en goed geoutilleerd. In de lokalen hangen digitale schoolborden, in de onderbouw staan mooie speel- werkverdiepingen en het plein gaat een prachtige metamorfose tegemoet. We zijn dan ook met recht trots op onze school! De prognose m.b.t. het leerlingenaantal is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen, passend bij het feit dat er op dit moment helaas letterlijk te weinig ruimte is voor jonge 's Heerenbroekers die een gezin willen starten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Wilt u kennis maken met onze school? Neem dan contact op met de directeur Ellen van der Veer.(directie@prsjulianaschool.nl)

Zij werkt twee dagen op de prinses Julianaschool, het is daarom handig via de mail of telefoon een afspraak te maken.

Wilt u de leerkracht of de intern begeleider spreken, ook dan adviseren wij u om via telefoon of e-mail contact op te nemen.

U bent van harte welkom! 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed pedagogisch klimaat en veiligheid is voorwaarde voor kunnen leren en ontwikkelen.  De hiervoor benodigde afspraken zijn gemaakt en vastgelegd en kunt u lezen in ons gedragsprotocol.  Deze kunt u opvragen bij de school.

Het allerbelangrijkste is dat we zorgen voor een veilige omgeving waar het accent op voorkomen ligt. Mede vanuit onze christelijke grondslag waarin naastenliefde een belangrijke rol speelt, geven we dagelijks vorm aan activiteiten en handelingen die veiligheid in alle opzichten moeten realiseren.

Een goed pedagogisch klimaat gaat ook over gezondheid. De Prinses Julianaschool is een 'Gezonde School'!  We geven hierbij niet alleen expliciet aandacht aan aan voeding en bewegen maar ook, in samenspraak met onze ouders, aan sociaal emotioneel welbevinden en weerbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door structureel te werken aan deze ontwikkeling door middel van de methode KWINK en door het aanbieden van Paxze trainingen aan de groepen 5/6 en 7/8.

Voor meer informatie: Gezonde school en Paxze


Terug naar boven