Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Voor de fijne motoriek nog steeds heel waardevol.
  • Als je de som kunt uitleggen, heb je die echt gesnapt.
  • Veel sneeuwpret om de school

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Soms maken de leerlingen een eindtoets, maar worden de resultaten niet meegeteld.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen die erg kort op onze basisschool hebben gezeten (bv door verhuizing) of leerlingen die een eigen leerlijn hebben gekregen op grond van resultaten in eerdere schooljaren.

Alleen in het schooljaar 2017-2018 zijn deze wijzigingen door school doorgevoerd. Voorgaande jaren waren deze wijzigingen er ook, maar heeft school deze niet doorgevoerd, waardoor er iets afwijkende scores staan. De scores mogen iets omhoog bijgesteld worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

We gebruiken op onze school moderne methodieken, waarvan we, veelal, de digitale verwerking op de Chromebook maken.

Deze methoden kennen een leerlijn, die door onze school gevolgd worden.

De resultaten van onze leerlingen monitoren we d.m.v. observaties, gesprekken en methode gebonden toetsen.

Twee keer per jaar maken onze leerlingen de Cito toetsen.

Deze toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en besproken met onze IB-er. Na deze toetsperiode plannen we twee studiedagen voor alle collega 's om de resultaten op leerling, groeps- en schoolniveau met elkaar te bespreken.

Deze dagen zijn bijzonder waardevol, omdat hier ook de verbeter- en ontwikkelpunten geformuleerd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven