Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Veel sneeuwpret om de school
  • Samen rekenen met een rekenbal
  • Spelling op de computer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij gebruiken de kanjermethode.

In deze methode zitten diverse vragenlijsten (Kanvas) voor leerlingen, die ons een beeld geven over de tevredenheid en welbevinden.

Op groepsniveau worden deze vragen geanalyseerd en waar nodig wordt er actie ondernomen.

In het schooljaar 2021-2022 hebben wij in april 2022 ook de tevredenheid en de veiligheid onder de leerlingen gemeten via een onderzoek via Vensters. De resultaten zijn als volgt:

  • Algemene tevredenheid: 8,8
  • Welbevinden 8,2
  • Ervaren van veiligheid 8,5
  • Aantasting veiligheid 9,3

(Ervaren de leerlingen geen aantasting van sociale en fysieke veiligheid. Zijn leerlingen daadwerkelijk veilig.)

Alle vier indicatoren scoren boven het landelijk gemiddelde. Alle resultaten zijn besproken met de MR, uw vertegenwoordigers.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021 heeft onze basisschool de ouders gevraagd om hun mening te geven over het onderwijs.

Deze vragenlijst is opgesteld door vensters. Daarna is de uitslag besproken en gepubliceerd op de site en in de nieuwsbrief.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven