Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Voor de fijne motoriek nog steeds heel waardevol.
  • Als je de som kunt uitleggen, heb je die echt gesnapt.
  • Veel sneeuwpret om de school

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij gebruiken de kanjermethode.

In deze methode zitten diverse vragenlijsten (Kanvas) voor leerlingen, die ons een beeld geven over de tevredenheid en welbevinden.

Op groepsniveau worden deze vragen geanalyseerd en waar nodig wordt er actie ondernomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In mei 2017 heeft onze basisschool de ouders gevraagd om hun mening te geven over het onderwijs.

Deze vragenlijst is samen met de MR vorm gegeven. Daarna is de uitslag besproken en gepubliceerd op de site en in de nieuwsbrief.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven