Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Veel sneeuwpret om de school
  • Samen rekenen met een rekenbal
  • Spelling op de computer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Mariabasisschool.

De school wordt bezocht door ongeveer 220 leerlingen die over 10 groepen verdeeld zijn. We hebben drie groepen combi 1/2, twee groepen 3 en daarnaast een enkele gr. 4,5,6,7 en 8. Groep 4 wordt wel in de ochtend gesplitst met de vakken lezen, spelling, rekenen en taal. In de middag zullen zij samen gymmen, creatief bezig zijn en samenwerken aan het groepsgevoel.

Binnen onze basisschool zijn diverse ontwikkelingen gaande, die beweging, durf en creativiteit uitstralen. We werken vanuit een duidelijke visie. Op onze school worden regels gehanteerd, die houvast bieden. Zo creëren we een duidelijke, warme werkomgeving die de voedingsbodem is voor ontwikkeling.

Kortom: Een school in beweging, waar je leert voor het leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Beweging
  • Coöperatief
  • Respectvol
  • Passend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste van onze leerlingen wonen in 's-Heerenberg, een mooi stadje tegen de Duitse grens. Een kleiner aantal woont in het aangrenzende Lengel of in Stokkum. Ook wonen onze leerlingen net over de grens in Duitsland. Onze populatie is een weerspiegeling van onze maatschappij.

Al een aantal jaren is ons leerlingaantal stabiel of groeien wij wat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven