Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Prins Bernhardstraat 28 2691 VK 's-Gravenzande

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met ongeveer 250 leerlingen. Het team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten die elke dag met passie de uitdaging aangaan om de leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Onze uitdaging is dat kinderen zich ontwikkelen en dat hun talenten zichtbaar worden. Dat betekent dat we verder kijken dan de meetbare resultaten van het kind. De ontwikkeling van zelfvertrouwen, creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en nieuwsgierigheid is een speerpunt in onze schoolontwikkeling. We dagen de leerlingen uit om op een onderzoekende en ontdekkende manier de wereld te verkennen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven