Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Prins Bernhardstraat 28 2691 VK 's-Gravenzande

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 heeft de Wegwijzer de sociale veiligheidsmeting voor het eerst via Vensters PO afgenomen. In 207-2018 is dezelfde vragenlijst gebruikt, alleen is deze afgenomen via WMK-PO.

Het rapportcijfer dat de leerlingen geven is in 2017 en 2018 een 8,2. Exact hetzelfde gemiddelde.

De uitslag van deze meting is zeer betrouwbaar, omdat 99% van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 de vragenlijst heeft ingevuld. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven