Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Prins Bernhardstraat 28 2691 VK 's-Gravenzande

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Wegwijzer is enthousiast en gemotiveerd om op professionele wijze het onderwijs op De Wegwijzer te verzorgen voor alle kinderen. In onze schoolorganisatie staat het team centraal en voor ouders zijn de groepsleerkrachten het eerste aanspreekpunt. Naast een lesgevende taak hebben alle groepsleerkrachten specifieke taken en verantwoordelijkheden binnen de school. Elke groep heeft regelmatig ondersteuning van een leraarondersteuner of onderwijsassistent. Hierdoor zijn er extra handen in de klas en kunnen leerlingen specifieker begeleid worden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht in verband met verlof afwezig is, wordt een vervanger ingezet. Dit kan worden gedaan door een extra werkdag door een leerkracht uit het team, het inzetten van een leerkrachtondersteuner of door inzet van leerkrachten uit de bovenschoolse vervangerspoule. Indien er geen vervanger beschikbaar is, kan het voorkomen dat een groep verdeeld moet worden over andere groepen of dat een lesdag uitvalt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven