Waalcampus

Dijckerwaal 20 2691 PK 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Waalcampus
  • Schoolfoto van Waalcampus

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De kinderen geven in hun tevredenheidspeiling aan dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn. 

Over een aantal onderwerpen geven ze ons mooie feedback voor verbetering: de kinderen kijken uit naar een nieuw en schoon gebouw, ze geven aan dat de kom-gesprekken en bewijsstukken beter kunnen, dat ze het lezen in het leeseiland niet altijd prettig vinden. 

Op vier vragen geven de kinderen "nee" als antwoord. In de score is een negatief beeld te zien terwijl het juist positief is dat ze "nee" scoren. 

Deze vraagstelling is dus niet juist geformuleerd. We passen de vragen aan: 

Voel je je weleens alleen?  nee

Doen andere kinderen gemeen tegen je?   nee

Verveel je je op Waalcampus?    nee

Vind je de teamleden streng?    nee

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens per twee jaar onderzoeken we de oudertevredenheid aan de hand van onze vragenlijst voor zowel opvang als onderwijs. Daarnaast nodigen we ouders regelmatig uit om in gesprek te gaan over hun ervaringen.

Wij maken hierbij in basis gebruik van de WMK vragenlijsten. Deze hebben we verrijkt met vragen over ons opvang en onderwijsconcept. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven