Waalcampus

Dijckerwaal 20 2691 PK 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Waalcampus
  • Schoolfoto van Waalcampus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen het WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een teamlid ziek is. Binnen Okidoki zijn er invalkrachten die ingezet worden bij ziekte van teamleden. 

Bij Waalcampus zetten we waar mogelijk eigen teamleden in ter vervanging van zieke collega's. Het werken met Waalteams zorgt voor meer flexibiliteit bij vervanging van ziekte. Er zijn altijd teamleden aanwezig die bekend zijn met de werkwijze. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe kunnen alle leerlingen terecht bij ons op school tenzij er sprake is van een uitzondering waarbij een kind door omstandigheden en/of een beperking niet op een goede manier onderwijs kan volgen. In samenspraak met de ouders zoeken we dan naar een geschikte plek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ieder kind volgt bij Waalcampus zijn eigen leerplan. Dit individuele leerplan blijven we aanbieden. 

Teamleden ontwikkelen zich in teamverband en kunnen zich daarnaast ook individueel specialiseren. Onze visie en de pedagogische benadering vormen de basis voor onze ontwikkeling en ons handelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

WSKO en Okidoki zijn de besturen voor onderwijs en opvang die samen het IKC Waalcampus vormen. 

De opvang is in doorgaande lijn georganiseerd met het onderwijs. Kinderen worden tijdens onderwijs en opvang door dezelfde teamleden begeleid in dezelfde omgeving. 

Terug naar boven