De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht vanwege verlof krijgt de groep les van een andere leerkracht. Dit wordt ruim van te voren geregeld. Mocht er door ziekte van een andere leerkracht geen vervanging mogelijk zijn, dan wordt de groep verdeeld. Het verdelen van een groep behoort tot één van onze laatste opties.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verdeling leerkrachten over de jaargroepen:

1 A                                                            juf Sigrid

1/2 B                                                         juf Lenny en juf Charlotte

1/2 C                                                         juf Suzanne 

1/2 D                                                         juf Annebel

3 A                                                            juf Amanda en juf Trudy

3 B                                                            juf Caitlin     

4 A                                                            juf Margaretha en juf Ilse

5 A                                                            meester Ronald en juf Jolande

6/7 B                                                         juf Claudia

6 A                                                            juf Monica en juf Yvonne

7 A                                                            meester Tim

8 A                                                            juf Natascha en juf Monique

8 B                                                            juf Saskia

LIO-stagiaires:                                           juf Rebecca en juf Senna

Overige functies:

 • Directeur:                                              meester Ron
 • Adjunct-directeur:                                  juf Charlotte
 • Intern begeleider:                                  juf Jolande
 • Conciërge:                                             meneer Dick
 • Administratief medewerkster:                  Trudy
 • Gym leerkracht:                                      meester Mees
 • Onderwijsassistenten:                             juf Hélène en meester Richard
 • ICT-coördinator:                                     juf Ilse
 • Skillslab:                                                juf Ilse
 • Vertrouwenspersoon:                              juf Jolande
 • Schoolmaatschappelijk werk:                   Remon van Galen

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SCHAKELKLAS: Klas voor niet-Nederlands-taligen.

Naast wat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven staat beschikt de Rozenhorst over de hier onder kort omschreven Schakelklas.
De Schakelklas genaamd "de Rozenhof" maakt onderdeel uit van de school.
Binnen deze groep krijgen de kinderen, die de Nederlandse taal niet beheersen en maximaal 1 jaar in Nederland zijn, les.
De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse Taal en Cultuur.
Sociale contacten en vriendschapsbanden met de andere kinderen op school vinden wij ook zeer belangrijk, zodat waar enigszins mogelijk de kinderen van de Rozenhof-klas meedoen met de lessen van hun leeftijdsgenoten, zoals bv. zwemmen, gymnastiek, Skills Lab en/of handvaardigheid.

SKILLSLAB

Het SkillsLab is een plek binnen onze school waar we de kinderen de 21-eeuwse vaardigheden aanleren met behulp van moderne media. Wij leren de kinderen de basisvaardigheden aan wat betreft digitale geletterdheid, we maken ze instrumentvaardig (te denken valt aan het programmeren van robots) en we leren ze mediawijs door het leven te gaan. We werken op een onderzoekende en ontwerpende manier, omdat deze leerstijl het best past bij de kinderen van nu. Naast de 21 eeuwse vaardigheden komt wetenschap en techniek ook aan bod tijdens de lessen. De leerkrachten van het SkillsLab onderhouden de website www.rozenhorst.nl/skillslab en een openbare Facebook SkillsLab pagina. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven