De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De vragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. De kwaliteitsbeleving van ouders, leerlingen en medewerkers worden hiermee in kaart gebracht.

De resultaten worden gebruikt voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en om een dialoog aan te gaan met de belanghebbenden. De dialoog gaat over de dingen die de school zelf van belang vindt en ook de dingen die voor ouders en leerlingen van belang zijn zoals de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van verantwoording.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016-2017 heeft er een Oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.

Het aantal respondenten was te laag om er betrouwbare conclusies aan te ontlenen, wat niet wegneemt dat de opmerkingen van de ouders onze aandacht hebben.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven