De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. De kwaliteitsbeleving van ouders, leerlingen en medewerkers worden hiermee in kaart gebracht.

De resultaten worden gebruikt voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en om een dialoog aan te gaan met de belanghebbenden. De dialoog gaat over de dingen die de school zelf van belang vindt en ook de dingen die voor ouders en leerlingen van belang zijn zoals de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van verantwoording.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

 
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven