De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. De kwaliteitsbeleving van ouders, leerlingen en medewerkers worden hiermee in kaart gebracht.

De resultaten worden gebruikt voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en om een dialoog aan te gaan met de belanghebbenden. De dialoog gaat over de dingen die de school zelf van belang vindt en ook de dingen die voor ouders en leerlingen van belang zijn zoals de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van verantwoording.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

 
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven