De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

 • Schoolfoto van De Phoenix
 • Het hoofdgebouw is voorzien met visuals van omgevingsfoto's van de prachtige omgeving van Rozenburg
 • Onze focus ligt onder andere op het stimuleren van lezen en daardoor het plezier in het lezen.
 • Ons logo heeft verschillende versies, dat de diversiteit op onze school illustreert. Geen kind is hetzelfde.

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Phoenix is meer dan een gebouw. Het is een plek waar leerlingen met plezier naar toe komen!

Obs De Phoenix?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl 

OBS De Phoenix is de enige openbare basisschool in Rozenburg. De school telt ca. 326 leerlingen (april 2022), verdeeld over 13 groepen. De groepen tellen gemiddeld 23 leerlingen. Er zijn drie locaties waarover de verschillende bouwen en groepen verdeeld zitten. Het hoofdgebouw staat in een groen gedeelte van Rozenburg en heeft de beschikking over een gymzaal. De andere locaties zijn gelegen aan de Gruttostraat en de Nachtegaallaan. De onderbouw krijgt les op het hoofdgebouw, de middenbouw in de Gruttostraat en de bovenbouw in de Nachtegaallaan.

De school kenmerkt zich o.a. door:

 • Kinderen leren van elkaar door coöperatieve werkvormen
 • We helpen waar dat nodig is en we dagen uit waar dat kan. Uitdaging, extra ondersteuning en werken aan zelfstandigheid voor de leerlingen die dit nodig hebben.
 • Werken op drie niveaus
 • Samenwerking met peuterspeelzaal de Rotterdamse Peuterschool.
 • Continurooster
 • Vijf gelijke dagen model (8.15u-14.00u)
 • Brede school activiteiten onder schooltijd (o.a. Engels, technieklessen, typles, godsdienst, dans en sportclinics)
 • Goed uitstroomniveau
 • Stevig sociaal-emotioneel programma RVV (Respect, Vertrouwen en Veiligheid)
 • Grote aandacht voor Wetenschap en techniek
 • Engels wordt aangeboden vanaf groep 1. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Continurooster
 • Engels groep 1 t/m 8
 • RVV methode
 • Wetenschap en techniek lessen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Phoenix, met ruim 300 leerlingen, heeft net zoals een feniks (De Phoenix) een enorme groei doorgemaakt. In ruim tien jaar tijd is het leerlingenaantal meer dan verdubbeld.

Er zitten gemiddeld 25 leerlingen in een klas.

Belangstellende ouders/verzorgers zijn van harte welkom om een afspraak te maken voor een informatiegesprek. Tijdens dit ca. 1 uur durende gesprek krijgt u informatie over het onderwijs en wordt een rondleiding langs diverse groepen gehouden, waarbij ook in de klassen wordt gekeken. We verwachten dat ouders een bewuste keus voor onze school maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Phoenix werkt samen met SK Nissewaard en Human Kind. Beide organisaties verzorgen de voor- en naschoolse opvang. De leerlingen worden 's ochtends door medewerkers van beide organisaties gebracht. Na schooltijd worden de leerlingen opgehaald. Ouders/verzorgers zijn vrij in hun keuze. De afstand naar de locaties is een paar honderd meter. SK Nissewaard heeft een locatie op ons schoolterrein. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven