De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

 • OBS De Phoenix is gesitueerd in een groen gedeelte van Rozenburg. De school bezit een groot schoolplein en een boomgaard.
 • Het gebouw telt 8 lokalen, een speelzaal en een gymzaal. Vrolijke kleuren zorgen voor een kindvriendelijke omgeving.
 • In de centrale hal worden gezamenlijke activiteiten (o.a. Sint, open podium, musical) georganiseerd. De TSO (tusenschoolse opvang)maakt ook gebruik van de hal.
 • Het logo is overal zichtbaar. Kleuters noemen onze school soms 'de vogeltjesschool'.
 • Ouders/verzorgers kunnen 's ochtends hun kind de klas brengen. Hiermee benadrukken we het belang van een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van OBS De Phoenix

OBS De Phoenix is de enige openbare basisschool in Rozenburg. De school telt ca. 280 leerlingen (april 2018), verdeeld over 12 groepen. De groepen tellen gemiddeld 23 leerlingen. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 5 zitten in één gebouw.Het gebouw staat in een groen gedeelte van Rozenburg, heeft een geheel nieuw schoolplein (sept. 2013) en heeft de beschikking over een gymzaal en een grote gemeenschappelijke hal. Groep 6, 7 en 8 krijgen sinds februari 2015 les in de dependance, gelegen aan de Gruttostraat. Dit gebouw telt drie lokalen en een gemeenschappelijke hal.

De school kenmerkt zich o.a. door:

 • Uitdaging, extra ondersteuning, werken aan zelfstandigheid voor de leerlingen die dit nodig hebben
 • Werken op drie niveaus
 • Samenwerking met peuterspeelzaal Het Phoenixnest
 • 2 uur leeftijduitbreiding per week (kleuters gaan ook vrijdagmiddag naar school)
 • Continurooster
 • Brede school activiteiten onder schooltijd (o.a. muzieklessen, ICT-lessen, technieklessen, sportclinics)
 • Engels voor groep 1 t/m 8 door Engelse vakleerkracht
 • Schooltuinen
 • Typlessen voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8
 • Blokfluitlessen na schooltijd
 • Goed uitrstroomniveau

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Continurooster
 • Engels groep 1 t/m 8
 • Respect Veiligheid Vertrouwen
 • gem. 2 uur p.w. extra lestijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Phoenix is in drie jaar gegroeid van 124 leerlingen (1 okt 2010) naar 262 leerlingen (1 okt 2017). Ondanks dat er geen nieuwbouwwijk in Rozenburg gebouwd is, zijn alle groepen gegroeid. In maart 2016 werd de 250e leerling ingeschreven. De school telt 12 groepen (april 2018):

-1 instroomgroep

-3 groepen 1/2

-2 groepen 3

-2 groepen 4

-1 groep 5

-1 groep 6

-1 groep 7

-1 groep 8

Er zitten nu 23 leerlingen gemiddeld in een klas.

Belangstellende ouders/verzorgers zijn van harte welkom op de open inloopochtenden of kunnen een afspraak maken voor een informatiegesprek. Tijdens dit ca. 1 uur durende gesprek krijgt u informatie over het onderwijs en wordt een rondleiding langs alle groepen gemaakt, waarbij ook in de klassen wordt gekeken. We verwachten dat ouders een bewuste keus voor onze school maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Phoenix werkt samen met De Bonte Vlinder en Humanitas. Beide organisatie verzorgen de voor- en naschoolse opvang. De leerlingen worden 's ochtends door medewerkers van beide organisaties gebracht. Na schooltijd worden de leerlingen opgehaald. Ouders/verzorgers zijn vrij in hun keuze. De afstand naar de locaties is een paar honderd meter.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven