De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

  • OBS De Phoenix is gesitueerd in een groen gedeelte van Rozenburg. De school bezit een groot schoolplein en een boomgaard.
  • Het gebouw telt 8 lokalen, een speelzaal en een gymzaal. Vrolijke kleuren zorgen voor een kindvriendelijke omgeving.
  • In de centrale hal worden gezamenlijke activiteiten (o.a. Sint, open podium, musical) georganiseerd. De TSO (tusenschoolse opvang)maakt ook gebruik van de hal.
  • Het logo is overal zichtbaar. Kleuters noemen onze school soms 'de vogeltjesschool'.
  • Ouders/verzorgers kunnen 's ochtends  hun kind  de klas brengen. Hiermee benadrukken we het belang van een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten

Het team

Toelichting van de school

Het team heeft de beschikking over een vakleerkracht Engels (wtf 0,2) en een vakleerkracht gymnastiek (wtf 0,2). Er zijn twee duobanen; in groepen 1/2 B en in groep 8. In de overige groepen werken leerkrachten met een full-time aanstelling. De intern begeleidster (verantwoordelijk voor de zorgstructuur) werkt 3 dagen (wtf 0,6).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij en kortdurende afwezigheid van een leerkracht geldt het volgende protocol:

1. ambulante leerkracht (directie/intern begeleidster) gaat voor de groep

2. de groep wordt verdeeld over de andere groepen volgens een vast verdeelrooster (niet meer dan 3  'verdelers' per klas

3. de kleuters worden verdeeld over de andere drie kleutergroepen

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht wordt een vervanger aangesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op vrijdag krijgen de groepen 3 t/m 8 gymnastiek van een vakleerkracht. De lessen duren 45 minuten en worden gegeven in ge gymzaal die aan de school is gebouwd. De groepen 5 en 6 zwemmen op maandag in het plaatselijk zwembad. Het doel is dat ieder kind minstens een A-diploma voor zwemmen heeft. De groepen 3,4 en 7,8 krijgen op dinsdag gymles van hun eigen leerkracht. OBS De Phoenix maakt tevens gebruik van het aanbod van Sport en Recreatie Rotterdam. Jaarlijks krijgen de groepen sportclinics aangeboden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven