De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

  • OBS De Phoenix is gesitueerd in een groen gedeelte van Rozenburg. De school bezit een groot schoolplein en een boomgaard.
  • Het gebouw telt 8 lokalen, een speelzaal en een gymzaal. Vrolijke kleuren zorgen voor een kindvriendelijke omgeving.
  • In de centrale hal worden gezamenlijke activiteiten (o.a. Sint, open podium, musical) georganiseerd. De TSO (tusenschoolse opvang)maakt ook gebruik van de hal.
  • Het logo is overal zichtbaar. Kleuters noemen onze school soms 'de vogeltjesschool'.
  • Ouders/verzorgers kunnen 's ochtends  hun kind  de klas brengen. Hiermee benadrukken we het belang van een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven