De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

  • OBS De Phoenix is gesitueerd in een groen gedeelte van Rozenburg. De school bezit een groot schoolplein en een boomgaard.
  • Het gebouw telt 8 lokalen, een speelzaal en een gymzaal. Vrolijke kleuren zorgen voor een kindvriendelijke omgeving.
  • In de centrale hal worden gezamenlijke activiteiten (o.a. Sint, open podium, musical) georganiseerd. De TSO (tusenschoolse opvang)maakt ook gebruik van de hal.
  • Het logo is overal zichtbaar. Kleuters noemen onze school soms 'de vogeltjesschool'.
  • Ouders/verzorgers kunnen 's ochtends  hun kind  de klas brengen. Hiermee benadrukken we het belang van een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score in het schooljaar 2015-2016 is in werkelijkheid 534,1. Alle leerlingen hebben deelgenomen. Voor onze berekening hebben we alle leerlingen meegeteld, ook de leerlingen die minder dan 4 jaar onderwijs op OBS De Phoenix hebben genoten. De onderwijsinspectie hanteert ook de score van 534,1. Deze score is een gewogen score. Hierbij wordt naar de achtergrond van de leerlingen gekeken In het schooljaar 2014-2015 was de CITO eindscore 535,6. In 2016-2017 was de ongewogen score 536,0 Hiermee scoort OBS De Phoenix al vier jaar boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school volgt de leerlingen in het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen gaan naar het Pentacollege in Rozenburg, Maerlantcollege in Brielle en het Wellantcollege in Brielle. Uit de terugkoppeling van de scholen uit het voortgezet onderwijs blijkt in de jaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 dat van de 60 leerlingen:

47 leerlingen (77%) in het 2e leerjaar zitten volgens het advies 7 leerlingen boven verwachting presteren (11%) 4 leerlingen (7%) onder verwachting presteren 3 leerlingen (5%) zijn verhuisd

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven