Koningin Wilhelminaschool

Koepelstraat 10 3031 VB Rotterdam

 • Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Wij willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op alle gebieden.
 • Het lerende kind staat centraal.
 • Zien en gezien worden.
 • Teach like a champion.
 • Wij werken vanuit de Gouden Driehoek.

In het kort

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool is een protestant-christelijke basisschool behorend tot de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. De school bestaat al ruim 110 jaar en staat midden in Crooswijk. Bij ons op school krijgen de kinderen 'Vorstelijk Onderwijs'. Onder Vorstelijk Onderwijs verstaan wij: Kinderen zodanig begeleiden dat ze tot een optimale ontwikkeling kunnen komen. We creëren op school een leef- en werkklimaat, waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden, waardoor de aan onze zorg vertrouwde kinderen met plezier naar school gaan en kunnen komen tot optimale leerprestaties. Wij hopen dan ook dat elk kind zich als een 'vorst' bij ons op school voelt. Onze school kenmerkt zich door, orde, rust, structuur en persoonlijke aandacht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier is optimaal presteren
 • Het kind staat centraal
 • Persoonlijke aandacht
 • Rust, orde, structuur
 • Samenwerken aan succes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool wordt dagelijks bezocht door 150 leerlingen. Door het kleinschalige onderwijs zijn wij in staat om alle leerlingen de persoonlijke aandacht te geven die zij verdienen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vanuit de stichting Grow-up is er een 0-groep Nieuwe Stijl aan onze school verbonden, de Amber.  Momenteel krijgen 20 peuters onderwijs in de 0- groep Nieuwe Stijl. Wij gaan ervan uit dat alle peuters doorstromen naar onze basisschool. 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken nauw samen met de organisatie Mundo en Kinder Service Hotel voor Buitenschoolse opvang. In het multifunctionele gebouw aan de Isaac Hubertstraat in Rotterdam Crooswijk bevindt zich de BSO Isaac Hubert van Mundo. Kinder Service Hotel bevindt zich aan de Goudse weg 25.

Beiden zijn kleinschalig en vooral heel erg gezellig. De BSO biedt plaats aan 30 kinderen. Onze kinderen die gebruik maken van de opvang worden bij ons op school gebracht of opgehaald.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool doet er alles om zowel kinderen, ouders als personeel zich veilig te laten voelen op school. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe de Koningin Wilhelminaschool de veiligheid op school tot uiting laat komen.

De Koningin Wilhelminaschool is een Vreedzame School waar we vanuit onderstaande 'Grondwet' samenwerken.

 • Wij horen bij elkaar.
 • We lossen conflicten zelf op
 • We hebben oor en hart voor elkaar.
 • We dragen allemaal een steentje bij.
 • We zijn allemaal anders.                                                                                                                                                                         

De Vreedzame School is een aanpak van sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratische burger te zijn. Open staan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. 

De Koningin Wilhelminaschool monitort de sociale veiligheidsbeleving met behulp van de leerlingtevredenheidsenquête van Vensters. Dit doen wij door de vragenlijst jaarlijks af te nemen bij leerlingen van groep 5 tot en met groep 8.  Daarnaast wordt het sociaal emotioneel functioneren van iedere leerling en de sfeer in de groep in beeld gebracht door 2x per jaar Viseon af te nemen in groep 1  tot en met 8. Met dit instrument volgen wij als school de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en krijgen wij antwoord op vragen als: zitten de leerlingen goed in hun vel, zijn ze voldoende gemotiveerd, is er sprake van pestgedrag? Belangrijke vragen die door observaties niet altijd voldoende te beantwoorden zijn.

Terug naar boven