Koningin Wilhelminaschool

Koepelstraat 10 3031 VB Rotterdam

  • Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Wij willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op alle gebieden.
  • Het lerende kind staat centraal.
  • Zien en gezien worden.
  • Teach like a champion.
  • Wij werken vanuit de Gouden Driehoek.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool staat voor vorstelijk onderwijs. Als school hebben wij de missie om iedere leerling een veilige plek en geborgenheid te bieden. De school als veilige haven, die zich kenmerkt door orde, rust, structuur en persoonlijke aandacht. Deze pedagogische basis leidt tot een veilig schoolklimaat waarin wij de leerlingen begeleiden om tot een optimale ontwikkeling te komen.

Scholen zijn verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representief deel van hun leerlingen. De Koningin Wilhelminaschool monitort de sociale veiligheid door het jaarlijks afnemen van de leerlingtevredenheidsenquete van POVensters in de groepen 6, 7 en 8. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Samenwerken aan succes en het beste onderwijs voor uw kind.

Het oudertevredenheidsonderzoek brengt in kaart hoe tevreden de ouders zijn over de Koningin Wilhelminaschool.  


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven