CBS Mozaïek

Jaap Valkhoffplein 5 3023 PV Rotterdam

Schoolfoto van CBS Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS Mozaïek stelt zichzelf als doel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. De Eindtoets zien wij als een indicator van ons succes. Wij zijn er trots op dat wij dit jaar onze kinderen kunnen uitdagen om hun talent voor leren in de Eindtoets te tonen. Dit resulteert in een voldoende score.

De resultaten van de toets liggen in de lijn van onze schooladviezen, waarbij door inzet van leerkrachten en leerlingen vaak nog meer leerwinst is geboekt. Desalniettemin wil CBS Mozaïek ook aangeven dat toetsen nooit de kern van ons onderwijs was of zal zijn; het bevorderen van geluk, plezier en eigenwaarde van onze leerlingen heeft onze prioriteit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op schoolniveau en groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd. Hierop wordt het onderwijsproces voor de komende periode gebaseerd. Er wordt een indeling gemaakt op de middenmoot waarbij de doelen die gesteld worden hoog en realistisch zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

CBS Mozaïek maakt eind groep 8 gebruik van de Route-Eindtoets. Afgelopen jaar hebben 21 leerlingen deelgenomen aan de toets.
Eind groep 7 krijgen de leerlingen schriftelijk een voorlopig advies. In februari krijgen de leerlingen een definitief advies.

Bij het opstellen van het advies wordt gekeken naar de tussen toetsen van Cito waarbij de laatste drie leerjaren het belangrijkst zijn. Andere informatie die meeweegt bij het opstellen van het advies is: resultaten van de methodetoetsen, observatie van de leerkracht met betrekking tot leerhouding, werkhouding, motivatie, gedrag etc.

Om leerlingen goed voor te bereiden op het VO bezoeken we samen met de groep en ouders de scholenmarkt, nodigen we scholen bij ons uit en gaan we bij VO-scholen op bezoek.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven