CBS Mozaïek

Jaap Valkhoffplein 5 3023 PV Rotterdam

Schoolfoto van CBS Mozaïek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op CBS Mozaïek maken wij gebruik van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK-Vensters PO). Er is een School Vragen Lijst leerlingen afgenomen onder de groepen 6 t/m 8.

Welk rapportcijfer geef je als leerling de school? De school heeft een 7.6 gekregen. 
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Op CBS Mozaïek maken wij gebruik van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK- Vensters PO). Er is een School Vragen Lijst ouders afgenomen:De slotconclusie: 3,68 als schoolscore ( gemiddelde score is 3) en dat is goed.

Het schooljaar 2018-2019 hebben we de vragenlijst van Venster PO onder ouders afgenomen. Ouders hebben een score van 8.2 gegeven. Dat betekent dat ondanks een andere vragenlijst ouders nog steeds tevreden zijn over onze school.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we de vragenlijst van WMK-Vensters PO onder ouders afgenomen tijdens Coronatijd. Dat betekent dat we aan ouders hebben gevraagd om de vragenlijst thuis online te scoren i.p.v. op school. Hierdoor is het ingevulde percentage lager t.o.v de voorgaande jaren. Het rapportcijfer is gelijk gebleven. Ouders hebben dit schooljaar een score van 8,3 gegeven. Dat betekent dat ouders nog steeds tevreden zijn over onze school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven