CBS Mozaïek

Jaap Valkhoffplein 5 3023 PV Rotterdam

Schoolfoto van CBS Mozaïek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van personeel regelen wij op de volgende manier:

* wij vragen een een teamlid die parttime werkt of die extra kan werken.

* wij kijken of ambulant personeel in de gelegenheid is om voor de groep te gaan.

* wij kijken of het mogelijk is om iemand vanuit onze invalpool van Kind en Onderwijs in te zetten.

* wij kijken of het mogelijk is om iemand vanuit het uitzendbureau, waarmee Kind en Onderwijs een contract heeft, in te zetten.

* wij verdelen de leerlingen van groep 5-8 over de andere groepen.

* wij sturen beurtelings groepen naar huis, omdat bovenstaande mogelijkheden niet gerealiseerd kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

CBS Mozaïek is een Lekker Fit! school. De bedoeling van dit project  is dat de kinderen meer gaan bewegen en bewuster omgaan met voeding. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van groep 3 en 6 t/m 8 drie keer per week bewegingsonderwijs krijgen van een vakdocent. De groepen 4&5 krijgen 1 x per week zwemles in zwembad Oostervant Ook worden er naschoolse activiteiten, toernooien, sportclinics en ondersteunende lessen over gezonde voeding.

Daarnaast zijn er 2 vakspecialisten muziek aanwezig. Zij geven muziekles volgens de methode 1,2,3 Zing. Elke woensdagmiddag oefent het Moza koor. Ze treden vier keer per jaar op in tehuizen en op podia. Techniek wordt gegeven door 2 docenten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

taal is: taal, spelling, technisch lezen en begrijpen lezen. Kennisgebieden is: wereld orientatie, godsdienst onderwijs, en sociaal emotionele vorming ( DVS) en studievaardigheden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het School ondersteuningsprofiel is te zien aan welke groepen wij specifieke ondersteuning kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De goede samenwerking met PPO en collega-scholen in de wijk voortzetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie

Wij geven ons onderwijs vorm op basis van onderstaande visie op het jonge kind:

Vanuit een veilige speel-leeromgeving komen de peuters en kleuters bij CBS Mozaïek spelend tot leren.

Terug naar boven