CBS Mozaïek

Jaap Valkhoffplein 5 3023 PV Rotterdam

Schoolfoto van CBS Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van CBS Mozaïek: www.cbsmozaiek.nl 

CBS Mozaïek is een moderne school gelegen in Rotterdam Delfshaven/Nieuwe Westen. Het gerenoveerde gebouw staat midden in de wijk en fungeert door het open schoolplein als een buurtschool waarbij de betrokkenheid met de wijk groot is. Wij beschikken over veel ruimte met een afgeschermd kleuterplein aan de achterzijde van het gebouw.

Op CBS Mozaïek staan wij voor:

 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Vreedzaam
 • Muziek, Techniek 
 • Doorgaande lijn van groep 0-8
 • Ontwikkelings Gericht Onderwijs in groep 0-2
 • Lekker Fit

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • De Vreedzame School
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Muziek en Techniek
 • Doorgaande lijn groep 0-8
 • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit schooljaar is er een nieuwe anti-pestcoördinator. Zij gaat een training volgen op het gebied van veiligheid en pesten. 

Terug naar boven