Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Vaandrigstraat 15 3034 PX Rotterdam

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij werken met WMKPO. Met dit instrument hebben wij de sociale veiligheidslijst afgenomen ( reguliere afdeling groep 5 t/m 8).
Met een uitstekende responspercentage van 90% kan worden geconcludeerd dat de leerlingen van de A.S. Talmaschool zich veilig voelen (cijfer: 7,5). Een verbeterpunt ligt bij het optreden van de leerkracht; wanneer leerlingen bang zijn voor andere leerlingen en als andere leerlingen aan hun spullen zitten. De A.S. Talmaschool scoort een 3.31 en scoort daarmee ruim voldoende.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In april van dit schooljaar is het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen van WMK-PO waarbij de nadruk lag op de beleving van de sociale veiligheid. Ouders geven aan dat hun kinderen zich over het algemeen veilig voelen op het schoolplein en binnen de school.

Met een goede responspercentage van 57% kanworden geconcludeerd dat de ouders van de A.S. Talmaschool aangeven dat hun kind zich veilig voelt op school (cijfer 8.1) en het naar hun zin hebben (cijfer 8.2). Een mogelijk verbeterpunt ligt bij de opstelling van de leerling;kinderen durven er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten. De A.S. Talmaschool scoort een 3.49 en scoort daarmee een ruim voldoende.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven