Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Vaandrigstraat 15 3034 PX Rotterdam

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht verlof heeft, zorgen wij indien mogelijk voor een vervangende docent. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, worden kinderen verdeeld over de groepen 4 t/m 8.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs

De overheid stelt de kerndoelen vast voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet kunnen en weten. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit zijn:

 • Nederlandse taal 
 • Engelse taal
 • Rekenen en wiskunde 
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting)
 • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
 • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school bestaat uit 3 afdelingen. 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 8, dit is regulier onderwijs. Wij bieden nieuwkomers onderwijs aan leerlingen van 6 tot 12 jaar.  Daarnaast bieden wij vanaf groep 3 tot en met groep 8 ook volledig onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Wij beschikken voor iedere afdeling over goed geschoold personeel. Wij werken met op de doelgroep afgestemde methodes en werkwijzen. De afdeling hoogbegaafdheid heeft een aparte locatie. De schakelklassen nieuwkomers bevinden zich op 2 locaties inpandig bij reguliere basisscholen.

Voor informatie over onze  specifieke ondersteuning kunt u ons schoolondersteuningsprofiel lezen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie. Dit houdt in dat wij onderwijs bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 6/7 jaar in de groepen 0, 1 en 2. Dit zorgt voor een stevige basis en een goede doorgaande lijn. Spelenderwijs worden de kinderen in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. Er wordt thematisch en planmatig gewerkt aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hiervoor gebruiken wij o.a. het  taal- en rekenprogramma van ‘Ik en Ko’, logo 3000, de mappen gecijferd- en fonemisch bewustzijn en De Vreedzame school.

Terug naar boven