Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Vaandrigstraat 15 3034 PX Rotterdam

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum Talma in het hart van Crooswijk. Naast regulier onderwijs, verzorgen wij fulltime onderwijs aan hoogbegaafden en nieuwkomers. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Deze zijn voor een groot deel automatisch gegenereerd. Waar nodig heeft de school een toelichting in het Schoolvenster geschreven. 

Als u meer informatie zoekt kunt u altijd onze website bezoeken of contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educatief partnerschap
  • Visible learning (John Hattie)
  • Lekker fit!
  • De Vreedzame School
  • Groen schoolplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
362
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Talma is tussenschoolse opvang niet nodig, omdat alle kinderen op school overblijven met de leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Talma creëren wij een veilig klimaat binnen de school door het maken van afspraken over de omgangsvormen tussen leerlingen en leerkrachten, leerlingen onderling en leerkrachten onderling. Deze afspraken zijn vastgelegd in het omgangsprotocol.

Kindcentrum Talma is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

Terug naar boven