Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Vaandrigstraat 15 3034 PX Rotterdam

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de A.S. Talmaschool in het hart van Crooswijk. Naast regulier onderwijs, verzorgen wij fulltime onderwijs aan hoogbegaafden en nieuwkomers. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Deze zijn voor een groot deel automatisch gegenereerd. Waar nodig heeft de school een toelichting in het Schoolvenster geschreven. 

Als u meer informatie zoekt kunt u altijd onze website bezoeken of contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educatief partnerschap
  • Visible learning (John Hattie)
  • Lekker fit!
  • De vreedzame school
  • Groen schoolplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De A.S. Talmaschool bestaat uit drie afdelingen. Op de locatie Vaandrigstraat vindt u de afdeling regulier (groep 1 t/m 8). Op de locatie Benthuizerstraat is Quadratum, voltijdshoogbegaafden onderwijs gevestigd (groep 3 t/m 8) en de schakelklas eerste opvang nieuwkomers (van 6 t/m 12 jaar). Op de locatie Nieuw Ommoordse weg in Ommoord vindt u ook twee schakelklassen nieuwkomers. Deze vallen ook onder de organisatie van de Talmaschool.

In de tabel 2021-2022 zijn alleen de leerlingen van de reguliere afdeling opgenomen.
Tot en met 2017-2018 is het leerlingen aantal van de 3 afdelingen samen af te lezen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de A.S Talma is tussenschoolse opvang is niet nodig, omdat alle kinderen op school overblijven met de leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de A.S. Talmaschool creëren wij een veilig klimaat binnen de school door het maken van afspraken over de omgangsvormen tussen leerlingen en leerkrachten, leerlingen onderling en leerkrachten onderling. Deze afspraken zijn vastgelegd in het omgangsprotocol.

De A.S. Talmaschool is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

Terug naar boven