De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidspeiling die afgenomen is, laat zien dat kinderen zich bij ons op school prettig voelen en de school ervaren als een veilige plaats waar geleerd kan worden.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 is in het voorjaar van 2018 een oudertevredenheidsonderzoek geweest. De uitkomsten hiervan zijn zichtbaar op deze pagina.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven