De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidspeiling die afgenomen is, laat zien dat kinderen zich bij ons op school prettig voelen en de school ervaren als een veilige plaats waar geleerd kan worden.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Afgelopen jaar is de tevredenheidspeiling door zeer weinig ouders ingevuld. Dit vinden wij erg jammer, omdat we op deze wijze geen goed zicht krijgen op wat we volgens de ouders anders zouden kunnen doen. 

Uit de laatste peiling is gekomen dat ouders contact maken met de school als moeizaam ervaren. Hier hebben we acties op gezet; o.a. meer informatieavonden en contactmomenten en inmiddels een ouderraad opgericht. Op deze manier hopen we dat het contact hersteld zal worden. 

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven