obs Charlois

Clemensstraat 117 3082 CE Rotterdam

  • Ontdekkend leren in de onderbouw
  • Sommige lessen zijn buiten veel leuker dan binnen
  • Klaar voor een nieuwe start
  • Fijn spelen op het ruime en groene schoolplein.
  • Hier kunnen we lekker spelen en gymen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 is de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 100% van de leerlingen heeft de vragenlijst ingevuld. Wij zijn blij met deze hoge respons en ook met het rapportcijfer dat deze leerlingen ons hebben gegeven. De kinderen geven de school gemiddeld een 8 (op een schaal van 1 – 10) en waarderen de leerkrachten en lessen met een cijfer tussen de 8 en de 9.   

De sociale en fysieke veiligheid wordt over het algemeen hoog gewaardeerd met rapportcijfers 8,0 voor ervaren veiligheid en 9,3 voor aantasting van de sociale en fysieke veiligheid. Toch zijn er enkele punten die aandacht nodig hebben, zoals de veiligheid op het schoolplein en buiten school. Hier gaan wij komend schooljaar mee aan de slag gaan, zodat alle kinderen zich bij ons op school veilig voelen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het aantal ouders dat de vragenlijst heeft ingevuld is helaas te laag om te voldoen aan de minimale vereiste betrouwbaarheid.

Ondanks dat willen we de resultaten van de enquete toch graag publiceren, omdat we blij zijn met elke mate van feedback!

 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven