openbare basisschool Eduard van Beinum

Bizetlaan 2 3055 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven ons gemiddeld als rapportcijfer een 8,1 (zie rapportage van de vragen). 

Lekker in je vel zitten en je veilig voelen en kunnen uiten binnen een groep is de belangrijkste basis om te leren en samen te werken. Met empathie en expertise zorgt het team voor het opbouwen van een goed en veilig groeps- en schoolklimaat. Dat maakt dat het kind en de groepsstructuren dagelijks goed begeleid worden.

Elk schooljaar starten we met gouden weken. In die weken hebben we met ouders een welbevindengesprek over hoe het gaat en hoe een leerling zich in de klas voelt. Een goede start kun je maar één keer maken.

En wie meer nodig heeft, bieden we natuurlijk samen met ouder en kind de zorg die nodig is.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons onder ouders kan hoger en is nog niet voldoende om hieruit conclusies te kunnen trekken. We vinden het belangrijk om te weten hoe ouders over onze school denken. Waar zijn zij tevreden over en wat zien zij wenselijk of nodig als verbetering of vernieuwing voor de school. De lage respons onder ouders is daarom een aandachtspunt voor dit schooljaar.

Gedurende het jaar hebben wij diverse contactmomenten met ouders. Daarnaast kunnen zij met vragen altijd langslopen bij de leerkracht of de directie. Wij houden van korte lijntjes en nemen graag de tijd om met u in gesprek te gaan. 

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven