openbare basisschool Eduard van Beinum

Bizetlaan 2 3055 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met een rapportcijfer van ruim boven de 8 (zie rapportage van de vragen) namens onze leerlingen scoren wij boven de range waar scholen in Nederland zich bewegen.

Lekker in je vel zitten en je veilig voelen en kunnen uiten binnen een groep is de belangrijkste basis om te leren en samen te werken.

Aandacht voor schoolklimaat en veiligheid staat in het licht van onze beloftes aan het kind, die wij vanaf dit november 2016 deden vanuit onze hernieuwde visie en missie.

Empathie en expertise van het team voor het opbouwen van een goed en veilig groepsklimaat en schoolklimaat geeft dat het kind en de groepsstructuren dagelijks goed begeleid worden. Het instellen van een goed gedragcoördinator, een veiligheidscoördinator en het instellen van een leerlingenraad vanaf schooljaar 2017-2018 dragen bij aan een gezond schoolbeleid, waar steeds de juiste aandachtspunten kunnen worden opgepakt.

Elk schooljaar starten we met wenweken en elk schooljaar hebben we met ouders (en leerlingen van groeps 5) een gesprek over het wennen, het gevoel en de sociale beleving. Een goede start kun je maar één keer maken.

En wie meer nodig heeft bieden we natuurlijk samen met ouder en kind de zorg op maat, totdat we tevreden zijn.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het aantal respondenten van deze enquête is niet hoog.

Ouders geven feedback aan leraren en management over hun tevredenheid.

Wij geven aan dat we niet perfect zijn en gaan met elkaar de zoektocht aan voor elk kind.

Ouders vinden het fijn dat wij in hoge mate samenwerken en veel tijd maken voor gesprekken.

Elk schooljaar informeren wij in een ouderbijeenkomst wat er geleerd wordt en hoe wij dit doen.

Specifieke zaken per leerling worden met ouder (en leerling)  zelf besproken.

Afstemming op het leren is vooral in de bovenbouw een item waar ouders graag richting de uitstroom naar het VO op willen inzetten.

Samen met de leraren wordt per kind een plan gemaakt. Wat heeft het nog nodig van leraar en ouders om sterker te worden in vaardigheden of vakgebieden.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven