openbare basisschool Eduard van Beinum

Bizetlaan 2 3055 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum

In het kort

Toelichting van de school

Obs Eduard van Beinum is een openbare basisschool van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Dit houdt in dat respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en afkomst voor ons de basis vormt.

De Eduard van Beinum heeft al het moois van een buurtschool: persoonlijk, niet te groot en aandacht voor alle kinderen. En dát in een grote stad.

Het schoolklimaat in de school is warm en veilig. Er wordt samengewerkt met kinderen en ouders om onzee acht beloftes aan de kinderen, waar we voor staan waar te maken.  Kinderen leren met plezier, worden uitgedaagd op veel vlakken en krijgen een aanbod wat bij hen past. optimale ontwikkeling, ook als je anders leert is een pré.

Naast de reguliere vakken wordt ook veel aandacht besteed aan het spreken en leren van de Engelse taal. Vanaf groep 1 wordt gedurende een aantal uren Engels gelezen, gesproken, gezongen en geleerd. Kortom …… een school in beweging!

Kinderen die anders denken, kinderen die anders leren komen hier uitstekend aan hun trekken. Zij krijgen niet een geïsoleerd aanbod, maar worden gedurende de hele week begeleid en uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen op een manier die bij hen past.

Wij zijn als school in beweging omdat er zich in de wereld om ons heen zoveel afspeelt. Door uw kind een afgewogen, gevarieerd en uitdagend onderwijsprogramma te bieden, zijn wij er van overtuigd dat uw kind bij het verlaten van onze basisschool na groep 8 ‘klaar’ is voor het voortgezet onderwijs en de wereld die op uw kind wacht.

Openbare basisschool Eduard van Beinum onze basisschool!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie, power en plezier!
  • Ontwikkeling op alle vlakken
  • (Hoog)begaafd....nou en!
  • Meer dan leren alleen
  • growth mindset, out of the box

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Eduard van Beinum neemt na een daling tot 2016 rustig aan toe.

Wij zien er op toe dat er maximaal acht groepen blijven met eventueel een aanvangsgroep. 

Dit betekent dat wij met de leerlingen een persoonlijke band kunnen opbouwen, niet alleen op cognitief gebied maar ook op sociaal emotioneel gebied. Door de grootte van de school kennen ouders en kinderen elkaar onderling en is er sprake van sterke betrokkenheid op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage hebben we alle regels over de sociale veiligheid samengevoegd. 

Terug naar boven