OBS Crooswijk

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

Schoolfoto van OBS Crooswijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling afgenomen in maart 2023 laat zien dat de leerlingen tevreden zijn en welbevinden en sociale veiligheid ruim voldoende gewaardeerd worden met respectievelijk een 7,4 en een 7,9.  Gemiddeld geven de leerlingen de school een 8,2.  

Interventie is uitbouwen en van programma PBS, waarbij de positieve benadering de basis is. Daarnaast wordt KWINK ingevoerd als methode voor sociaal emotioneel leren. Dit wordt opgenomen in de doorgaande lijn voor burgerschapsonderwijs en aangevuld met projecten die minder worden belicht in de gangbare methodes voor SEL en WO.  Resultaat is dat de leerlingen vanuit zelfvertrouwen en zelfbewustzijn de wereld met een positieve instelling tegemoet treden, en in staat zijn zichzelf en de ander op een goede manier staande te houden in onze complexe Westerse wereld.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling afgenomen in maart 2022 laat zien dat de ouders tevreden zijn en dat in ieder geval het schoolklimaat gewaardeerd wordt:   

Uiteindelijk geven onze ouders de school gemiddeld een 8,2.  Helaas wordt de score niet als valide beschouwd omdat slechts 15% van de ouders de vragenlijst heeft ingevuld.  Al met al is de laagste score van het geheel een 7,5 en heeft te maken met aanbod op niveau.   

Interventie is dat het didactisch handelen van de leerkrachten meer gedifferentieerd ingezet wordt.  Het resultaat zal zijn dat het leerstof aanbod meer afgestemd is op het niveau van de leerling. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven