OBS Crooswijk

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

Schoolfoto van OBS Crooswijk

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school is iedereen welkom. Wij geven les aan kinderen afkomstig uit meer dan 25 verschillende landen. Daar zijn we trots op. Onze visie op onderwijs is zo ontwikkeld dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige en plezierige leeromgeving

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Crooswijk heeft ca. 185 leerlingen verdeeld over 9 groepen. Een kleine veilige school in een wijk met een diverse populatie. Wij zijn een afspiegeling van deze wijk en vanwege de kleine(re) groepen profiteren veel leerlingen van deze situatie. Zij krijgen veel extra aandacht.  

Er zijn ook 2 peuter groepen aan onze school verbonden. We werken intensief samen met de leidsters van deze Peuterspeelzaal, zodat de kinderen die doorstromen naar OBS Crooswijk een ononderbroken ontwikkelingslijn volgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven