Noen

Paradijsplein 1 3034 SL Rotterdam

  • Alle tafels in de lokalen zijn gedekt
  • Schoolfoto van Noen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar nemen we de vragenlijst 'Veiligheid, schoolklimaat en welbevinden" af bij leerlingen van de groepen 6 t/m 8, via WMK. Dit schooljaar hebben we vragenlijst 'Veiligheid voor leerlingen' en de vragenlijst "Mentale welbevinding" i.v.m. lockdown vanwege corona afgenomen. Zie bijlages

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onder de ouders wordt om het jaar een ouderenquête gehouden, via WMK. In de enquête kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de uitvoering van het beleid van de school. De uitkomst van de enquête vormt samen met de wensen en onderwijskundige ideeën van het schoolteam en de medezeggenschapsraad, de basis voor het bijstellen van het schoolplan, waarin de beleidsvoornemens tot en met het schooljaar 2019 -2023 zijn omschreven.

In de bijlage treft u de laatste vragenlijst oudertevredenheid en veiligheid 2018. In het schooljaar 2020-2021 hebben we de vragenlijst 'Veiligheid' voor ouders en leerkrachten afgenomen. Zie de bijlages

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven