sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat het een sbo locatie betreft, werden er de afgelopen jaren geen eindtoetsen afgenomen. De opbrengsten van de leerlingen is wel kloppend bij de verwachtingen die er van de leerlingen zijn. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen op alle sbo scholen verplichte eindtoetsen worden afgenomen. 

De inspectie stelt wel normen voor het sbo onderwijs. Deze normen worden voor alle toetsen behaald. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni worden de leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn een indicatie voor het vervolgaanbod van de leerling. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om de overstap te maken van cito- naar Dia-toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het streven is om alle leerlingen uit te laten stromen naar hun eigen kunnen. In alle ontwikkelingsperspectieven staat een uitstroomverwachting vermeld. Vanaf groep 6 werken we aan de doelen die passen bij het uitstroomprofiel, zodat leerlingen toewerken naar de vorm van Voortgezet Onderwijs dat bij hen past. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is hard gewerkt aan de verbeterpunten die in 2018 zijn opgemerkt door de inspectie. Op 8 april 2019 heeft de inspectie voor het basisonderwijs de school opnieuw bezocht voor een herstelonderzoek. Dit onderzoek is met een voldoende afgesloten. 


Terug naar boven