sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar is er voor het eerst een eindtoets verplicht afgenomen binnen het SBO. Onze leerlingen hebben allemaal conform hun advies gescoord op deze toets. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen op twee momenten per jaar de 'Leerling in beeld' toetsen af, bij kinderen die toetsbaar zijn. Daarnaast wordt de NSCCT afgenomen in oktober.

We hebben ervoor gekozen de toetsen af te nemen in september en maart. Op deze manier meten we wat een leerling kan in het nieuwe schooljaar, waarbij we rekening houden met leerverlies in de zomervakantie. De leerkracht heeft op deze manier meteen een goed beeld van de (nieuwe) leerlingen in de klas en kan het ontwikkelingsperspectief hierop aan laten sluiten. Zo is het aanbod altijd actueel en passend bij de leerlingen. 

De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en schoolbreed besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het streven is om alle leerlingen uit te laten stromen naar hun eigen kunnen. In alle ontwikkelingsperspectieven staat een uitstroomverwachting vermeld. Vanaf groep 6 werken we aan de doelen die passen bij het uitstroomprofiel, zodat leerlingen toewerken naar de vorm van Voortgezet Onderwijs dat bij hen past. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 Op de Vlinder ontmoeten kinderen en volwassenen met diverse achtergronden en religies elkaar. Daarnaast ontmoeten de kinderen van de sbo-groepen de leerlingen van de reguliere groepen elkaar tijdens buitenspelen, beweeglessen, feesten, uitstapjes en vieringen elkaar. OP deze manier leren we elkaar kennen en ontwikkelen we respect voor elkaars verschillen. Tegelijkertijd zoeken we ook steeds naar de overeenkomsten. 

In ons onderwijs speelt onderzoek een grote rol. Zo onderzoeken de kinderen tijdens het thematisch werken hoe de wereld in elkaar zit en zullen zij ook op onderzoek gaan tijdens de praktijkgerichte ateliers. 

Alle kinderen ontwikkelen zich op eigen tempo en eigen wijze. Maar hoe de ontwikkeling ook verloopt; iedereen verlaat de school als vlinder. Ieder op eigen wijze, maar allemaal even waardevol! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ontmoeten
  • Onderzoeken
  • Ontwikkelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is hard gewerkt aan de verbeterpunten die in 2018 zijn opgemerkt door de inspectie. Op 8 april 2019 heeft de inspectie voor het basisonderwijs de school opnieuw bezocht voor een herstelonderzoek. Dit onderzoek is met een voldoende afgesloten. 


Terug naar boven