sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst blijkt dat de leerlingen van SBO de Vlinder zich heel veilig voelen en het goed naar hun zin hebben op school! Dat is de beste basis om tot leren te komen, dus daar zijn we heel blij mee! 
Tevredenheid
9,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Aan alle ouders van sbo de Vlinder is in februari 2024 gevraagd  de oudertevredenheidslijst in te vullen. Slechts 22 van de 70 ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Ouders zijn dik tevreden over de Vlinder zo blijkt! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Tevredenheid
8,1

Terug naar boven