sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2019 is de oudervragenlijst afgenomen. Bijna 80% van alle ouders heeft de lijst ingevuld en we kunnen dus spreken van een betrouwbare uitslag. We zijn trots op hoe de ouders de school beoordelen en blij met de feedback op onderdelen die verbetering behoeven. 
Tevredenheid
7,1

Terug naar boven