sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van sbo de Vlinder een school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Delfshaven Rotterdam. Op onze school wordt rekening gehouden met de speciale onderwijsbehoeften van uw kind. Alle kinderen werken in kleine groepen in eigen tempo, met een persoonlijk plan aan de doelen die leerlingen en leerkrachten samen opstellen. Er wordt alle middagen gewerkt in praktijkgerichte ateliers. 

De school maakt onderdeel uit van Kindcentrum de Vlinder. Kc de Vlinder bestaat uit:

bs de Vlinder

sbo de Vlinder

peuterspeelzaal Het Rupsje

kinderoefentherapie Cure+

Logopedieparktijk de Kletsmajoor

Wij werken samen onder het motto: Samen waar mogelijk, apart waar nodig

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Persoonlijke doelen
  • Thematisch werken
  • Praktijkgericht aanbod
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Op dit moment wordt er gewerkt aan een gezamenlijk veiligheidsplan met de dr J Woltjerschool, waar de Logemannschool samenwerkt en in één gebouw gevestigd is. Zodra dit plan gereed is zal het hier gepubliceerd worden. 

Terug naar boven