Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Jan Greshoffstraat 5 (tijdelijke locatie) 3069 WG Rotterdam

  • Spelend leren op het schoolplein.
  • De kinderen leren zich te uiten, te presenteren en hun mening te verwoorden.
  • De kinderen tonen elkaar waar zij de afgelopen periode aan hebben gewerkt
  • De kinderen van groep 3 krijgen rekeninstructie terwijl de kinderen van groep 4 zelfstandig werken.
  • De Boijmans taal- en rekenlessen in groep 1/2

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook dit schooljaar is er weer een leerling tevredenheid enquête afgenomen. 

Het is voor iedereen een lastig jaar, ook voor onze kinderen. Toch hebben ze aangegeven dat ze tevreden zijn met hoe het gaat op school. 

En daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.

Met name dat de kinderen blij zijn met dat wat onze Stamgroepleiders kunnen doen: zorgen voor veiligheid in de groep en

goede uitleg geven over de lesstof. 

Hoe de kinderen onze school waarderen, ervaren we dan ook als een heel groot compliment!

Natuurlijk gaan we met de kinderraad ook nog kijken wat we kunnen doen met de dingen die beter kunnen. 

Want samen kunnen we blijven werken aan verbeteringen van ons onderwijs. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven