Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Nansensplaats 4 3069 CV Rotterdam

  • In onze hal kunnen kinderen kijken naar schoolvieringen. Er is ruimte voor koken tijden een rekenles, themales of brede schoolactiviteit.
  • Ons groen/blauwe plein heeft een speelbos, voetbal en basketbalveld, een wadi,  een talud met waterpomp en nog veel meer.
  • In de techniekhut worden wetenschap en technieklessen gegeven. Dit in het thema van de wereld oriĆ«nterende vakken.
  • Onze missie is Samen leren leven... Hier in actie.
  • Leren doen de kinderen binnen, maar ook heel veel buiten. Spelend en bewegend.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook schooljaar 22-23 is er weer een leerling tevredenheid enquête afgenomen. 

De kinderen hebben aangegeven dat ze tevreden zijn met hoe het gaat op school. 

En daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.

Met name dat de kinderen blij zijn met dat wat onze Stamgroepleiders kunnen doen: zorgen voor veiligheid in de groep en

goede uitleg geven over de lesstof. 

Hoe de kinderen onze school waarderen, ervaren we dan ook als een heel groot compliment!

Natuurlijk gaan we met de kinderraad ook nog kijken wat we kunnen doen met de dingen die beter kunnen. 

Want samen kunnen we blijven werken aan verbeteringen van ons onderwijs. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het was alweer een poos geleden dat we ouders vroegen hoe ze onze school waarderen. Dit hebben we in schooljaar 21-22 weer gedaan.

We zijn blij dat zoveel ouders de enquête voor ons hebben ingevuld. Zeker in een tijd waarin de afstand tussen school en ouders groot was. 

Na de afname van de tevredenheid enquête voor ouders, is de samenwerking in schooljaar 22-23 behoorlijk geïntensiveerd. 

We gaan ervan uit dat we schooljaar 23-24 de ouder tevredenheid enquête weer af gaan nemen en we een verhoogde tevredenheid zullen zien.

Natuurlijk zijn we ook al trots op de huidige score en de positieve feedback die we regelmatig krijgen. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven