Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Nansensplaats 4 3069 CV Rotterdam

 • In onze hal kunnen kinderen kijken naar schoolvieringen. Er is ruimte voor koken tijden een rekenles, themales of brede schoolactiviteit.
 • Ons groen/blauwe plein heeft een speelbos, voetbal en basketbalveld, een wadi, een talud met waterpomp en nog veel meer.
 • In de techniekhut worden wetenschap en technieklessen gegeven. Dit in het thema van de wereld oriënterende vakken.
 • Onze missie is Samen leren leven... Hier in actie.
 • Leren doen de kinderen binnen, maar ook heel veel buiten. Spelend en bewegend.

In het kort

Toelichting van de school

Sinds augustus 2022 geven wij les in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Nansenplaats in Ommoord. Een energie neutraal gebouw waar het voor alle groepen mogelijk is om binnen en buitenles te koppelen. Hier werken we aan goed Jenaplan onderwijs waar gesprek, spel, werk en vieren dagelijkse activiteiten zijn. 

Wij stimuleren zelfstandigheid, kritisch bewustzijn en een besef van sociale rechtvaardigheid. In onze groepen komen de basisactiviteiten (rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie) aan bod, instructie wordt gegeven in de vorm van leergesprekken in de kring. Wereld oriënterende vakken krijgen kinderen aangeboden in zogenaamd stamgroepwerk. Stamgroepwerk is thematisch werk. Kinderen stellen vragen over een thema en gaan samen op zoek naar de antwoorden. Op onze school geven we dat vorm door de kinderen te leren: Plannen · Samenwerken · Creëren · Presenteren · Reflecteren · Verantwoorden, Ondernemen. Dit doen kinderen veelal samen. Samen leren en werken is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 

De Fridtjof Nansen school stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en sportiviteit en brengt de kinderen in contact met cultuur en natuur. Cultuur door onder andere onze samenwerking met KCR en de organisatie van de brede school. Natuur  onderwijs vindt onder andere plaats in onze eigen schooltuin. 

Om de school en onze vorm van onderwijs geven te leren kennen, nodigen wij u uit voor een bezoek aan de Fridtjof Nansen school.

U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Jenaplan
 • Ontdekken
 • Zelfvertrouwen
 • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen op de Fridtjof Nansenschool is al een aantal jaar rond de 400 aan het einde van elk schooljaar. 

Dit aantal groeit momenteel tot maximaal 425 kinderen. 

Klassen worden op onze Jenaplanschool stamgroepen genoemd. Leerlingen noemen wij kinderen. 

Onze kinderen zijn op dit moment verdeeld over 16 groepen.

In de basis hebben wij 17 groepen. 

5 groepen 1-2, 4 groepen 3-4, 4 groepen 5-6, 4 groepen 7-8.

Met ingang van schooljaar 24-25 werken wij met drie jarige stamgroepen.

Dan werken we met 5 groepen 1-2, 6 groepen 3-4-5 en 6 groepen 6-7-8. 

25 kinderen per groep is ons ideaal. 28 kinderen per groep vinden wij  een maximaal aantal. 

Groepen heterogeen samenstellen is onderdeel van het Jenaplan onderwijs waar kinderen elkaar samenwerkend leren en elkaar helpen. 

In groepen waar kinderen van leeftijd verschillen kent dit samenwerkend leren extra dementie.

Daarnaast oefenen de kinderen verschillende keren de rol van jongste in een groep en oudste in een groep op zich te nemen.

Wat verschillende mogelijkheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
380
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de stamgroepleiders heeft onze school een rijk aanbod na schooltijd. 

Onze 'Brede school' afdeling organiseert voor de kinderen sport-spel-kunst en cultuur lessen. 

Hiervoor kunnen kinderen zich inschrijven. Elk schooljaar wordt via Nieuwsbrieven en Social Schools gemeld welke dagen welke activiteiten plaats vinden. Deze activiteiten kunnen wij organiseren dankzij subsidie van de gemeente Rotterdam.

Omdat deze subsidie wel steeds een beetje minder wordt, wordt voor sommige activiteiten een kleine eigen bijdrage gevraagd. 

Omdat we het belangrijk vinden dat al onze kinderen mee kunnen blijven doen, is deze bijdrage echt maar heel klein (enkele euro's) en daarbij vrijwillig.

Kijk voor meer informatie op onze schoolwebsite > onze school > brede school

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen.

Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

Terug naar boven