Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Jan Greshoffstraat 5 (tijdelijke locatie) 3069 WG Rotterdam

  • Spelend leren op het schoolplein.
  • De kinderen leren zich te uiten, te presenteren en hun mening te verwoorden.
  • De kinderen tonen elkaar waar zij de afgelopen periode aan hebben gewerkt
  • De kinderen van groep 3 krijgen rekeninstructie terwijl de kinderen van groep 4 zelfstandig werken.
  • De Boijmans taal- en rekenlessen in groep 1/2

In het kort

Toelichting van de school

De Fridtjof Nansen school is tijdelijk gestationeerd in Zevenkamp. Dicht bij onze vaste locatie aan de groene Nansenplaats in Ommoord. Daar wordt gebouwd aan ons prachtige nieuwe gebouw dat we zomer 2022 willen betrekken. Ook op de Gresshofstraat waar wij nu lesgeven, werken we aan goed Jenaplan onderwijs waar gesprek, spel, werk en vieren dagelijkse activiteiten zijn. 

Wij stimuleren zelfstandigheid, kritisch bewustzijn en een besef van sociale rechtvaardigheid. In onze groepen staan de basisactiviteiten (rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie) centraal, naast het leren van en met elkaar. Op onze school geven we dat vorm door de kinderen te leren: Ondernemen · Plannen · Samenwerken · Creëren · Presenteren · Reflecteren · Verantwoorden.

De Fridtjof Nansen school stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en sportiviteit en brengt de kinderen in contact met cultuur en natuur. Cultuur door onder andere onze samenwerking met KCR en natuur door onze eigen schooltuin.

Om de school en onze vorm van onderwijs geven te leren kennen, nodigen wij u uit voor een bezoek aan de Fridtjof Nansen school.

U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Jenaplan
  • Ontdekken
  • Zelfvertrouwen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Fridtjof Nansenschool is al een aantal jaar rond de 400 aan het einde van elk schooljaar. 

Klassen worden op onze Jenaplanschool stamgroepen genoemd. Leerlingen noemen wij kinderen. 

Onze kinderen zijn verdeeld over 17 groepen. 25 kinderen per groep is ons ideaal.

Op dit moment zitten er in elke stamgroep twee jaargroepen bij elkaar: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

Groepen heterogeen samenstellen is onderdeel van het Jenaplan onderwijs waar kinderen elkaar helpen en samenwerkend leren. 

In groepen waar kinderen van leeftijd verschillen kent dit samenwerkend leren extra dementie.

Daarnaast oefenen de kinderen verschillende keren de rol van jongste in een groep en oudste in een groep op zich te nemen.

Wat verschillende mogelijkheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
381
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de stamgroepleiders heeft onze school een rijk aanbod na schooltijd. 

Onze 'Brede school' afdeling organiseert voor de kinderen sport-spel-kunst en cultuur lessen. 

Hiervoor kunnen kinderen zich inschrijven. Elk schooljaar wordt via Nieuwsbrieven en Social Schools gemeld welke dagen welke activiteiten plaats vinden. Deze activiteiten kunnen wij organiseren dankzij subsidie van de gemeente Rotterdam.

Omdat deze subsidie wel steeds een beetje minder wordt, wordt voor sommige activiteiten een kleine eigen bijdrage gevraagd. 

Omdat we het belangrijk vinden dat al onze kinderen mee kunnen blijven doen, is deze bijdrage echt maar heel klein (enkele euro's) en daarbij vrijwillig.

Kijk voor meer informatie op onze schoolwebsite > onze school > brede school

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven