Jacob Maris

Jacob Marisplein 9 3055 BK Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidspeiling die afgenomen is, laat zien dat kinderen zich bij ons op school prettig voelen en de school ervaren als een veilige plaats waar geleerd kan worden.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidsonderzoek onder de ouder(s)/verzorger(s) is afgenomen in een tijd dat deze niet in school ontvangen konden worden, vanwege COVID-19 maatregelen. We realiseren ons dat we daardoor minder zichtbaar zijn voor ouder(s)/verzorger(s). 
Het aantal responsaantallen voor het onderzoek is te laag om een betrouwbare uitslag te kunnen tonen.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven