Jacob Maris

Jacob Marisplein 9 3055 BK Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Montessorischool Jacob Maris biedt passend onderwijs en opvoeding aan (ongeacht het uiteindelijke uitstroomniveau van de leerlingen), dat leerlingen in staat stelt zichzelf te leren kennen. Qua kennis, sociaal en persoonlijk. De hele organisatie is daarop voorbereid. De inrichting, de middelen, de groepssamenstelling en de leerkracht ondersteunen dit proces van jezelf ontdekken.

Centrale Eindtoets:

Onze school gebruikt de Centrale Eindtoets van Cito als onafhankelijk meetinstrument. Al jaren scoren we boven het landelijk gemiddelde voor de vakken rekenen en begrijpend lezen. De uitslag van de eindtoets komt meestal overeen met het advies van de leerkracht. De leerlingen zitten twee jaar bij dezelfde leerkracht in de klas. Eén van de grote voordelen van dit systeem is dat de leerkracht het kind twee jaar lang volgt in zijn/haar ontwikkeling en goed kan adviseren welk vervolgonderwijs het best bij het kind past. Als school zijn we blij met het besluit van de minister om de scholen van voortgezet onderwijs te dwingen meer af te gaan op het advies van de basisschool. Een onafhankelijk meetinstrument is een goede aanvulling, maar moet niet leidend zijn. Zoveel meer factoren zoals taakgerichtheid, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen bepalen of een kind succesvol zal zijn in het vervolgonderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na iedere toetsperiode analyseert de groepsleerkracht de resultaten en stelt het groepsplan bij. De aanpassingen in het te geven onderwijs per vakgebied voor de volgende periode worden vastgelegd. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat aan alle leerlingen. Indien er aanpassingen gedaan worden in de didactische of pedagogische aanpak van een leerling wordt dit vastgelegd in het groepsplan. Regelmatig vinden groeps- en leerlingbesprekingen plaats tussen intern begeleider en de leerkracht. Daaraan voorafgaand observeert de intern begeleider in de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 zijn de kinderen uitgestroomd naar de volgende scholen van voortgezet onderwijs:

Erasmiaans Gymnasium

Het Lyceum Rotterdam

Montessori Lyceum Rotterdam

Toorop Mavo

Melanchton

Melanchton Mavo

Wolfert Dalton

Wolfert Tweetalig  

Vrije school

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast het toezichtsarrangement van de Inspectie, heeft de school ook de erkenning van de Montessorivereniging.

Terug naar boven