Jacob Maris

Jacob Marisplein 9 3055 BK Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het PO venster van Montessorischool Jacob Maris, een kleine school in de grote stad, waar kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Onze school is een samenleving in het klein. De kernwaarden van de Jacob Maris zijn:

Verbindend 

Plezier

Verantwoordelijkheid 

Missie: Wij halen veel meer uit onze kinderen door ze centraal te stellen. 

Visie: Betere én brede prestaties gaan bij ons hand in hand met plezier. 

Motto: “Zie jezelf, zie elkaar” en "Leer mij het zelf te doen".

We hebben 2 onderbouwgroepen (1/2), 2 middenbouwgroepen (3/4), 2 tussenbouwgroepen (5/6) en 2 bovenbouwgroepen (7/8).

Gemiddeld zitten er 225 kinderen op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kenmerken van de leerlingen
De OMBs Jacob Maris is gelegen in de wijk Hillegersberg, Rotterdam en nog preciezer in het Molenlaankwartier. De school ligt in feite dichtbij de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan, beschut tussen de vooroorlogse woningen, aan een bescheiden plein, waaraan de school zijn naam ontleend heeft.

De Jacob Maris is een montessorischool met acht groepen voor openbaar basisonderwijs.

Van de leerlingen woont 80,6% in een straal van 2,5 km van de school. Een deel van de kinderen heeft een sociaal sterke achtergrond. Het merendeel van de kinderen heeft een Nederlands culturele achtergrond. Het Molenlaankwartier is een sociaal sterke wijk (7,9) en heeft van alle Rotterdamse wijken de hoogste score op de Sociale Index.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op school wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door Kinderopvang Norlandia. Norlandia is een kinderopvangorganisatie met centraal gelegen locaties in o.a. Rotterdam.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven