Jacob Maris

Jacob Marisplein 9 3055 BK Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het PO venster van Montessorischool Jacob Maris, een kleine school in de grote stad, waar kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Onze school is een samenleving in het klein. De kernwaarden van de Jacob Maris zijn:

Verbindend 

Plezier

Verantwoordelijkheid 

Missie: Wij halen veel meer uit onze kinderen door ze centraal te stellen. 

Visie: Betere én brede prestaties gaan bij ons hand in hand met plezier. 

Motto: “Zie jezelf, zie elkaar” en "Leer mij het zelf te doen".

We hebben 2 onderbouwgroepen (1/2), 2 middenbouwgroepen (3/4), 2 tussenbouwgroepen (5/6) en 2 bovenbouwgroepen (7/8).

Gemiddeld zitten er 225 kinderen op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kenmerken van de leerlingen
De OMBs Jacob Maris is gelegen in de wijk Hillegersberg, Rotterdam en nog preciezer in het Molenlaankwartier. De school ligt in feite dichtbij de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan, beschut tussen de vooroorlogse woningen, aan een bescheiden plein, waaraan de school zijn naam ontleend heeft.

De Jacob Maris is een montessorischool met acht groepen voor openbaar basisonderwijs.

Van de leerlingen woont 80,6% in een straal van 2,5 km van de school. Een deel van de kinderen heeft een sociaal sterke achtergrond. Het merendeel van de kinderen heeft een Nederlands culturele achtergrond. Het Molenlaankwartier is een sociaal sterke wijk (7,9) en heeft van alle Rotterdamse wijken de hoogste score op de Sociale Index.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op school wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door Kinderopvang Partou. Partou is een kinderopvangorganisatie met centraal gelegen locaties in o.a. Rotterdam.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

Terug naar boven