Jacob Maris

Jacob Marisplein 9 3055 BK Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van de Jacob Maris evenwichtig is opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten mogen wij ons verheugen op de aanwezigheid van zeer ervaren, wat oudere, leerkrachten. Deze mix zorgt voor een goede leersituatie voor de kinderen. 

Alle medewerkers van de Montessorischool Jacob Maris zijn allen speciaal opgeleid om montessorionderwijs te geven of zijn bereid deze opleiding te gaan volgen.

Juist vanwege dit gegeven (je kiest niet zomaar voor een montessorischool) werken er sterk betrokken leerkrachten op onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt waar mogelijk intern opgevangen. Dit kan door collega's die parttime werken uitbreiding te geven. Bij kortdurend verlof kunnen collega's wisselen van dag. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Iedere klas is bestaat uit twee leerjaren, met één of twee vaste leerkrachten. Wij hebben twee onderbouwgroepen (groep 1/2), twee middenbouwgroepen (groep 3/4), twee tussenbouwgroepen (groep 5/6) en twee bovenbouwgroepen (groep 7/8).

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen wekelijks les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Er is voor ouders en verzorgers jaarlijks de gelegenheid om een keuze te maken voor vormingsonderwijs. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gezien het Montessoriaanse karakter van onze school hanteren wij geen vast rooster in de klassen voor de verschillende vakken. Kinderen maken gebruik van de mogelijkheid van "vrije keuze". Uiteraard wordt deze keuze bekeken door de leerkracht en op zijn merites beoordeeld. Bovenstaande is dan ook slechts een indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De kwaliteit van de Jacob Maris is dat we kijken naar de mogelijkheden van elke leerling en niet naar de onmogelijkheden. We gaan uit van deze stimulerende factoren en willen deze kwaliteiten uitvergroten.

We werken op de Jacob Maris met OHGW (Opbrengst en Handelingsgericht werken) en vinden het belangrijk om naast het volgen, het onderwijsproces goed te sturen.

We hebben op de Jacob Maris kennis en ervaring met het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. We bieden ook Minerva onderwijs aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft geen aanbod voor leerlingen van 0 tot 4 jaar

Terug naar boven