Jan Antonie Bijloo

Rodaristraat 31 3066 LA Rotterdam

  • Op de gang, met uitzicht op de patio's, kunnen de kinderen ook buiten de groepen rustig werken.
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Vanuit de Rodaristraat is het plein op twee verschillende manieren te bereiken.
  • De school heeft drie patio's. Hier kunnen de kinderen bij goed weer bijvoorbeeld lezen, werken of lunchen.
  • Het naast de school gelegen sportveld is uitstekend geschikt voor o.a. de sportdag.

Het team

Toelichting van de school

Zoals te zien is, hebben we een ervaren team leerkrachten. Dit team wordt aangevuld met een groot aantal studenten van o.a. de pabo.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft kijken we altijd eerst of er een andere leerkracht beschikbaar is om de afwezige leerkracht te vervangen. Als dat niet het geval is wordt de klas verdeeld over de overige groepen. Indien een leerkracht langdurig afwezig is wordt er een invalleerkracht ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Jan Antonie Bijloo is een LekkerFit! school. Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn vier dagen per week actief op onze school. 

Er is extra aandacht voor gezonde voeding, bewegen, plezier in sport en sportief gedrag. 

De kinderen zitten gegroepeerd per leeftijd. Maar indien daar redenen toe zijn, worden deze groepen doorbroken. Tevens bieden we onze kinderen zoveel mogelijk maatwerk aan, waardoor ze, o.a. met behulp van tablets, op eigen niveau aan hun leerdoelen kunnen werken.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast de algemene basiszorg bieden wij als Minerva school een passend aanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven