Jan Antonie Bijloo

Rodaristraat 31 3066 LA Rotterdam

  • Op de gang, met uitzicht op de patio's, kunnen de kinderen ook buiten de groepen rustig werken.
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Vanuit de Rodaristraat is het plein op twee verschillende manieren te bereiken.
  • De school heeft drie patio's. Hier kunnen de kinderen bij goed weer bijvoorbeeld lezen, werken of lunchen.
  • Het naast de school gelegen sportveld is uitstekend geschikt voor o.a. de sportdag.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Jan Antonie Bijloo!

Onze openbare basisschool ligt in de wijk Het Lage Land en is gehuisvest in een gelijkvloers gebouw. Kijkt u gerust rustig rond op deze pagina en op de website van de school  http://www.jabijloo.nl.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de school of stuur een email.

Wilt u meer weten over de school of heeft u interesse, dan bent u van harte welkom. Wij leiden u graag rond in onze school!
Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eerste Minerva school!
  • Goede sfeer
  • Zichtbaar & Doelgericht
  • Talentonwikkeling
  • Lekker Fit! school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven