Jan Antonie Bijloo

Rodaristraat 31 3066 LA Rotterdam

  • Op de gang, met uitzicht op de patio's, kunnen de kinderen ook buiten de groepen rustig werken.
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Vanuit de Rodaristraat is het plein op twee verschillende manieren te bereiken.
  • De school heeft drie patio's. Hier kunnen de kinderen bij goed weer bijvoorbeeld lezen, werken of lunchen.
  • Het naast de school gelegen sportveld is uitstekend geschikt voor o.a. de sportdag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van de tevredenheidspeiling zullen, ter evaluatie en verbetering worden besproken in het het team en met de medezeggenschapsraad. Ontwikkel- of verbeteronderwerpen worden meegenomen in het jaarplan.

Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 is de oudertevredenheidspeiling voor het eerst digitaal afgenomen. Via de e-mail hebben alle ouders een link en inlogcode ontvangen om de vragenlijst in te vullen. 53 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Helaas is dit te weinig om de vragenlijst als "betrouwbaar" te mogen aanmerken. Het minimaal vereiste aantal was 79, het gewenste aantal 126. Desalniettemin geeft de peiling toch een redelijk beeld van hoe ouders onze school waarderen. We zullen intern bekijken hoe we volgend schooljaar meer respons kunnen krijgen op de oudertevredenheidspeiling.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven