Jan Antonie Bijloo

Tattistraat 13 3066 CE Rotterdam

  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo
  • Schoolfoto van Jan Antonie Bijloo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Van de resultaten van de jaarlijkse tevredenheidspeiling onder leerlingen wordt een analyse gemaakt. Ook worden de resultaten vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren.

De resultaten en de analyse worden besproken met het schoolteam. Gezamenlijk stelt het schoolteam doelen en acties voor het volgende schooljaar op. Daarnaast worden resultaten ook besproken met de leerlingraad.

De vastgestelde doelen worden besproken met de medezeggenschapsraad en opgenomen in het jaarplan.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is de oudertevredenheidspeiling voor het eerst digitaal afgenomen. Via de e-mail hebben alle ouders een link en inlogcode ontvangen om de vragenlijst in te vullen. 53 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Helaas is dit te weinig om de vragenlijst als "betrouwbaar" te mogen aanmerken
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven