Delfshaven

Pieter de Hoochstraat 52 3024 CS Rotterdam

  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Van de 70 leerlingen op 1 okt. zijn er 3 verhuisd. Met 67 leerlingen is er dus eigenlijk een respons van 100%. 

De leerlingtevredenheid wordt op verschillende niveaus binnen de school besproken (groepen, leerlingenraad, team en MR). A.d.h.v. deze gesprekken worden acties verbonden en opgenomen in het jaarplan om continu aan de tevredenheid en veiligheid op school te werken. 

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het aantal ingeleverde vragenlijsten is niet-representatief voor de ouderpopulatie. Het ingevuld krijgen van de formulieren is lastig omdat een groot deel van de ouders de taal onvoldoende machtig is.  
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven