Delfshaven

Pieter de Hoochstraat 52 3024 CS Rotterdam

 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven

Het team

Toelichting van de school

Het team van Obs Delfshaven bestaat uit diverse functies, zo zijn er leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, klassenassistenten en ondersteunend personeel. Aanvullend daarop zijn er op Obs Delfshaven altijd stagiairs, van zowel HBO als MBO. Binnen de school is er aandacht voor ondersteuning van de ontwikkeling van de functiegerelateerde competenties. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

School beschikt over een eigen invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle Rotterdamse scholen zijn verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe wij dit moeten doen ligt vast in de basisondersteuning.Daarnaast is iedere school vrij zelf extra ondersteuning in te richten. OBS Delfshaven heeft vanuit PPO Rotterdam schoolcontactpersonen die de school ondersteunen in het verzorgen van een passend onderwijsaanbod. 

Basisondersteuning
In Rotterdam heeft PPO Rotterdam, de basisondersteuning vastgesteld. In deze basisondersteuning staat beschreven wat er tenminste van elke Rotterdamse basisschool verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning.

OBS Delfshaven legt jaarlijks het ondersteuningsprofiel vast in Perspectief op School. Dit ondersteuningsprofiel is terug te vinden op onder andere de website van school.   

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als:

 • De basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is;
 • Zij op leerlingniveau werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken;
 • De onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd;
 • Zij preventieve en licht curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden;   

Het op orde hebben en houden van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur. De onderwijsinspectie ziet hier op toe.

Binnen de school hebben wij, zolang de zorgdruk in balans is, ruimte voor leerlingen die moeilijker leren of bijzonder gedrag vertonen. De school is minder toegankelijk voor leerlingen met problemen in de mobiliteit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Obs Delfshaven wordt nauw samengewerkt met de Rotterdamse Peuterschool. Met een locatie in de school wordt de stap naar de basisschool letterlijk en figuurlijk kleiner!

De samenwerking vindt plaats op groepsniveau, zorgniveau en managementniveau. 

Terug naar boven