Delfshaven

Pieter de Hoochstraat 52 3024 CS Rotterdam

  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Iedere ouder* wil het best denkbare onderwijs voor zijn of haar kind. Het is daarom zinvol om een school te kiezen die bij uw kind en u zelf past. De website en de schoolgids geeft u een indruk op papier maar als u echt wilt weten hoe onze school reilt en zeilt dan nodigen wij u vooral uit om een kijkje te komen nemen op onze school. U kunt dan zelf zien of ook uw kind zich als een vis in het water kan voelen op OBS Delfshaven.

Kinderen, het onderwijsteam en de ouders vormen op onze school een gemeenschap die samen de sfeer bepalen. Net als de zee is ook onze school voortdurend in beweging. Als team dagen we onze leerlingen maar ook onszelf dagelijks uit om het maximale uit het onderwijs te halen. Juist omdat wij een school in beweging zijn, is en blijft die dialoog belangrijk. Door voortdurend met elkaar in gesprek te gaan creëren we een veilige ‘onderwijs’ haven voor onze leerlingen.

Team Obs Delfshaven

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Delfshaven. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • In jezelf geloven
  • Ontwikkelen en groeien
  • Verbinding door dialoog
  • Nieuwe kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Obs Delfshaven zitten leerlingen die over het algemeen direct in de omgeving van de school wonen. De school heeft een gemixte populatie met een veelvoud aan achtergronden. Een dynamische wijk met veel zij-instroom en zij-uitstroom. 

Eens per maand is er een informatieochtend voor nieuwe inschrijvingen. Kijk op onze website voor de data. 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven