Delfshaven

Pieter de Hoochstraat 52 3024 CS Rotterdam

 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Iedere ouder* wil het best denkbare onderwijs voor zijn of haar kind. Het is daarom zinvol om een school te kiezen die bij uw kind en u zelf past. De website en de schoolgids geeft u een indruk op papier maar als u echt wilt weten hoe het op onze school reilt en zeilt, dan nodigen wij u vooral uit om een kijkje te komen nemen op onze school. U kunt dan zelf zien of ook uw kind zich als een vis in het water kan voelen op OBS Delfshaven.

Kinderen, het onderwijsteam en de ouders vormen op onze school een gemeenschap die samen de sfeer bepalen. Net als de zee is ook onze school voortdurend in beweging. Als team dagen we onze leerlingen maar ook onszelf dagelijks uit om het maximale uit het onderwijs te halen. Juist omdat wij een school in beweging zijn, is en blijft die dialoog belangrijk. Door voortdurend met elkaar in gesprek te gaan creëren we een veilige ‘onderwijs’ haven voor onze leerlingen.

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Team Obs Delfshaven

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Delfshaven. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ieder kind is uniek
 • In jezelf geloven
 • Ontwikkelen en groeien
 • Verbinding door dialoog
 • Nieuwe kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Obs Delfshaven zitten leerlingen die over het algemeen direct in de omgeving van de school wonen. De school heeft een gemixte populatie met een veelvoud aan achtergronden. 


 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school zijn we dagelijks bezig om het welzijn van de leerlingen te waarborgen. Kinderen hebben baat bij een duidelijke structuur: afspraken en regels bieden hiervoor een duidelijk kader. Overal waar je komt gelden er regels en afspraken. Zo ook binnen onze school. Onze regels en afspraken worden zoveel mogelijk positief opgesteld. Dit helpt ons om gericht te kijken naar wat we wel willen zien en wat minder te kijken naar wat we niet willen zien. Wij proberen ieder mens altijd positief te benaderen, ook al moet je iemand soms op gedrag corrigeren. Wanneer we iemand aanspreken doen we dat vanuit de visie dat we niet de persoon afkeuren maar het gedrag dat hij of zij laat zien.

Wij zorgen ervoor dat:

 • Iedereen zich veilig voelt
 • Iedereen mee mag doen
 • zolang je je aan de afspraken houdt
 • Iedereen erbij hoort
 • Iedereen zorgvuldig met elkaar en met elkaars eigendommen omgaat
 • Iedereen minstens één keer per dag lacht!

Hoe doen we dat?

 • De luisteren naar elkaar
 • We behandelen iedereen met respect
 • We hanteren fatsoenlijk taalgebruik
 • We spelen en leren met elkaar
 • We helpen elkaar en komen voor elkaar op
 • We komen op voor een ieder die gepest wordt en vertellen dit ook altijd aan een volwassene
 • We zoeken met elkaar een oplossing voor elk probleem
 • We reageren niet agressief
 • We houden ons allemaal aan deze regels;

Deze afspraken hebben betrekking op alle leerlingen, ouders en medewerkers van OBS Delfshaven.

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de BOOR Meldcode.

Terug naar boven